(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Xây dựng các điểm dân cư tập trung, bố trí việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới, bảo vệ và phát triển rừng vành đai đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Đề án 84) đã họp triển khai xây dựng Đề án. Dự chỉ đạo có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải – Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án của tỉnh; Bộ CHQS tỉnh – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Hpj Ban Chỉ đạo Đề án 84 tỉnh Kon Tum
Họp Ban Chỉ đạo Đề án 84 tỉnh Kon Tum

Việc xây dựng Đề án 84 là cụ thể hóa thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 của Chính phủ với mục tiêu cụ thể là giữ vững và ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao mức sống của đồng bào các dân tộc; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không để kẻ xấu lợi dụng kích động, lôi kéo đồng bào các dân tộc, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Trên địa bàn tỉnh Kon Tum Đề án xác định xây dựng các điểm dân cư tập trung tại 4 huyện biên giới là Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy và Ia H’Drai. Khi Đề án hoàn thành đi vào triển khai thực hiện, các hộ gia đình đủ điều kiện nếu đồng ý di chuyển đến định cư thì sẽ được hỗ trợ nhà ở, lương thực (trong thời gian đầu tại nơi tái định cư, tối đa không quá 12 tháng) và nước sinh hoạt. Ngoài ra còn có chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, giao khoán chăm sóc, khai thác  cao su (mỗi hộ khoảng 2-3 ha). Đề án cũng đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; bảo đảm các dịch vụ về y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục – đào tạo để đồng bào yên tâm giữ gìn tài nguyên, bảo vệ an ninh biên giới, sớm ổn định cuộc sống.

Phát biểu chỉ đạo, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải yêu cầu: Các điểm xác định xây dựng Đề án phải khảo sát, tính toán kỹ về nguồn nhân lực, có tính khả thi cao, các điểm xây dựng đủ điều kiện hình thành được các thôn, làng và đủ nhân lực lao động để phát triển kinh tế, xã hội, chăm sóc và bảo vệ rừng. Năm 2016 quyết tâm xây dựng được một điểm dân cư tập trung tại huyện Ia H’ Drai. Khi đủ cơ sở vật chất chuẩn bị đưa dân cư vào, có thể cho người dân đến tham quan, giới thiệu để bà con yên tâm chuyển gia đình đến làm ăn, sinh sống lâu dài.

                                                                   CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *