(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum đang xây dựng 7 chuỗi liên kết sản xuất theo tiêu chí cánh đồng mẫu lớn đối với sản phẩm cà phê vối, cánh đồng lớn rau củ quả, cây dược liệu, sắn cao sản, mía, cây thức ăn chăn nuôi (ngô sinh khối) và chanh dây.

XAY DUNG KE HOACH LIEN KET SAN XUAT, TIEU THU SAN PHAM NONG NGHIEP THEO CHUOI

Phấn đấu đến năm 2020, thành phố Kon Tum hình thành chuỗi các liên kết sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp đáp ứng số lượng và gia tăng giá trị đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu gắn với thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện có hiệu quả, lãnh đạo UBND thành phố Kon Tum chỉ đạo các xã, phường cần tiến hành rà soát lại diện tích đất canh tác, cơ cấu cây trồng trên địa bàn; phân tích rõ những thuận lợi, khó khăn đối với từng loại chuỗi liên kết. Từ đó, đăng ký cụ thể các chuỗi và diện tích từng mô hình để thành phố xây dựng các chuỗi liên kết và triển khai thực hiện.

Mô hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi liên kết sẽ tạo ra các giá trị, sản phẩm thương hiệu của thành phố, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường; góp phần cải thiện điều kiện sản xuất theo hướng ngày càng hiện đại, tạo mối liên kết giữa người nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Từ đó xây dựng và phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *