(kontumtv.vn) – Quán triệt, triển khai chỉ đạo của Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Kon Tum tiến hành xét chọn, giới thiệu  10 gương điển hình  tập thể và cá nhân tiên tiến tại địa bàn tỉnh.

Xét chọn, giới thiệu các điển hình tiên tiến đợt này nằm trong chương trình Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9.

Khen thuong

Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh xét chọn, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến

Các gương điển hình tiên tiến được tuyển chọn từ cơ sở, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất – đời sống, giáo dục, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng. Trong số  tập thể, cá nhân được xét chọn, có một đơn vị trường học và một giáo viên đứng lớp ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn, có tổ chức Hội Nông dân và nông dân sản xuất giỏi điển hình tiên tiến, có điểm sáng một xã  nông thôn mới và nông dân tiêu biểu góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

                                                               Nghĩa Hà – Thanh Hà 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *