(konmtumtv.vn) – Ban Sơ khảo của tỉnh về tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tổ chức xét chọn các tác phẩm tham dự tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011- 2015.

Xét cho j tác phẩm văn học,nghệ thuật, báo chí
Xét chọn tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Các tác phẩm báo chí được tuyển chọn  thuộc các  thể loại báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh… được phát hành, phát sóng từ tháng 4/2013 đến hết tháng 11/2014. Các tác phẩm dự giải thưởng phải là tác phẩm chưa đoạt giải các cuộc thi, các liên hoan trong nước và quốc tế, có tác dụng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi đắp nền tảng tư tưởng, đạo đức, văn hóa trong Đảng và toàn xã hội.Các tác phẩm mang tính phát hiện, cổ vũ, nêu gương, góp phần nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tác động tích cực đối với cộng đồng, xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, ngành, địa phương, đơn vị.

Tính đến thời điểm hiện nay, ban sơ khảo của tỉnh đã nhận được 36 tác phẩm ở  tất cả các thể loại, 19 chí tác phẩm báo chí đã được quảng bá, trong đó có 12 tác phẩm báo in, 4 tác phẩm truyền hình, và 3 tác phẩm phát thanh. Ban sơ khảo của tỉnh nhận các tác phẩm và danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị xét tặng giải thưởng (gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) chậm nhất là ngày 22/12/2014. Ban sơ khảo cấp tỉnh xét chọn tối đa 5 tác phẩm văn học, nghệ thuật; 5 tác phẩm báo chí; 3 tác phẩm xuất bản phẩm gửi về Hội đồng Sơ khảo Trung ương trước ngày 10/1/2015.

                                                                                                       Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *