(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Quang Hải thông tin về việc xây dựng quy hoạch, điều chỉnh, xóa bỏ, bổ sung quy hoạch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *