(kontumtv.vn) – Giám đốc sở Nội vụ A Cường trả lời việc thực hiện Nghị định 113 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108 ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *