(kontumtv.vn) – Ông Lê Ngọc Tuấn – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời về thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh Kon Tum

Phản hồi

  1. qua nghe chuyên mục dân hỏi thủ trưởng cơ quan trả lời số 1 đầu tiên ban thân tối thấy chương trình này có ý nghĩa rất quan trọng để các DN, tổ chức kinh tế trong tỉnh và trong nước cũng như ngoài nước biết chủ trương, chính sách ưu đải của tỉnh để đầu tư có hiệu quả. Qua nghe Giám đốc sở KH, ĐT tỉnh trả lời cơ bản đã nêu được những khách quan, chủ quan trong kêu gọi đầu tư. Mong nên có chính sách cụ thể hơn.

  2. Chương trình này hay. Không biết Đài PTTH Kon Tum triển khai từ khi nào vậy ạ? Mình làm ở SNV khi tổng hợp tình hình CCHC không thấy quý Đài nêu nội dung này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *