Giá 2024 – Giá thông tin, quảng cáo và dịch vụ truyền hình năm 2024

Quyết định ban hành giá 2024 – Quyết định ban hành giá thông tin, quảng cáo và dịch vụ truyền hình năm 2024

Quyết định ban hành giá thông tin, quảng cáo và dịch vụ truyền hình năm 2023

Bảng giá kèm theo QĐ năm 2023

Bảng giá thông tin, quảng cáo trên KRT năm 2022

QĐ giá quảng cáo 2021

Bảng giá quảng cáo 2021

Bảng giá quảng cáo năm 2020

Bảng giá quảng cáo năm 2019

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *