• Các audio post âm thanh tuyên truyền tình hữu nghị của nhân dân các dân tộc dọc tuyến biên giới Việt Nam – Lào và Việt Nam – Campuchia

Đoàn kết để phát triển

Để có bình yên

Đưa người qua biên giới trái phép là vi phạm luật biên giới quốc gia

Niềm vui nhà chị Nay Sang

Tôi hiểu ra rồi