(kontumtv.vn) – Ngày 19/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đã tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề: “LLVT tỉnh làm theo lời Bác – Thi đua giành 3 nhất”  chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) trong toàn LLVT tỉnh.

phat dong thi dua dat biet

Đợt thi đua đặc biệt được tập trung vào thực hiện 3 nhất là nhận thức tư tưởng tốt nhất, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất và tổ chức các hoạt động có hiệu quả nhất. Phấn đấu 100% cán bộ, chiến sỹ trong LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; luôn nắm vững tình hình đất nước, quân đội, địa phương và đơn vị. Duy trì nghiêm nề nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; bảo vệ vững chắc vùng trời, biên giới và nội địa; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tích cực chủ động tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cháy rừng, đấu tranh phòng chống tội phạm. Bảo đảm tốt các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ của LLVT tỉnh. Tích cực tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đồng thời tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, gặp mặt, giao lưu, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới. Mỗi cơ quan, đơn vị thực hiện 1 công trình, sản phẩm hoặc 1 sáng kiến, giải pháp công tác mới có hiệu quả.

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện đợt thi đua bắt đầu từ ngày 1/5 đến ngày 11/6/2018.

                                                                                                CTV Hiền Lương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *