Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh các thứ tiếng

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 8/10/2018

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 8/10/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 8/10/2018 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Ba Na ngày 8/10/2018

Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 8/10/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 8/10/2018 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 8/10/2018

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 8/10/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 8/10/2018 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 8/10/2018

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 8/10/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 8/10/2018 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 7/10/2018

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 7/10/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 7/10/2018 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Ba Na ngày 7/10/2018

Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 7/10/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 7/10/2018 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 7/10/2018

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 7/10/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 7/10/2018 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 7/10/2018

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 7/10/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 7/10/2018 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 6/10/2018

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 6/10/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 6/10/2018 của Đài PT-TH Kon Tum... (Xem tiếp)

Phát thanh tiếng Ba Na ngày 6/10/2018

Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 6/10/2018

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 6/10/2018 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Page 5 of 639« First...34567...102030...Last »