Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thời sự

Thời sự tối 25/2/2017

(kontumtv.vn) – Mời các bạn xem lại bản tin thời sự tối 25/2/2017 của Đài PT-TH Kon Tum...

Xem tiếp

Diễn đàn cử tri

Diễn đàn cử tri 14/2/2017

(kontumtv.vn) – Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Tân Cảnh vì sao kéo dài...

Xem tiếp

Thời sự Phát thanh

Phát thanh trưa ngày 25/2/2017

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh trưa ngày 25/2/2017 của Đài...

Xem tiếp