Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thời sự

Thời sự ngày 22/10/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn xem lại bản tin thời sự ngày 22/10/2014 của Đài PT-TH KonTum...

Xem tiếp

Chuyên đề văn hóa nghệ thuật

Hát về biển,đảo giữa đại ngàn

(kontumtv.vn) -  Những đêm hội hát giữa đại ngàn đã khơi dậy tình cảm, truyền thống yêu nước của...

Xem tiếp

Thời sự Phát thanh

Phát thanh ngày 22/10/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh ngày 22/10/2014 của Đài PT-TH...

Xem tiếp

Phát thanh các thứ tiếng

Tiếng Xê Đăng ngày 22/10/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 22/10/2014...

Xem tiếp