Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thời sự

Thời sự ngày 2/8/2015

(kontumtv.vn) – Mời các bạn xem lại bản tin thời sự ngày 2/8/2015 của Đài PT-TH KonTum...

Xem tiếp

Chuyên đề văn hóa nghệ thuật

Sử thi của người BaNa

(kontumtv.vn) – Sử thi của người Bana được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể...

Xem tiếp

Diễn đàn cử tri

Diễn đàn cử tri ngày 21/7/2015

(kontumtv.vn) – Công trình đường tránh đèo Văn Rơi chậm đền bù, hỗ trợ cho người dân ...

Xem tiếp

Thời sự Phát thanh

Phát thanh ngày 2/8/2015

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh ngày 2/8/2015 của Đài PT-TH...

Xem tiếp

Phát thanh các thứ tiếng

Tiếng Xê Đăng ngày 2/8/2015

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 2/8/2015...

Xem tiếp