Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thời sự

Thời sự ngày 17/4/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn xem lại bản tin thời sự ngày 17/4/2014 của Đài PT-TH KonTum...

Xem tiếp

Diễn đàn cử tri

Diễn đàn cử tri ngày 15/4/2014

(kontumtv.vn) – Đập chứa nước Đăk Ui, huyện Đăk Hà đã được quy hoạch nhưng chậm thi công...

Xem tiếp

Phát thanh các thứ tiếng

Tiếng Xê Đăng ngày 17/04/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 17/4/2014...

Xem tiếp