Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thời sự

Thời sự ngày 30/3/2015

(kontumtv.vn) – Mời các bạn xem lại bản tin thời sự ngày 30/3/2015 của Đài PT-TH KonTum...

Xem tiếp

Chuyên đề văn hóa nghệ thuật

Văn công về làng

(kontumtv.vn) - Đội tuyên truyền lưu động của Trung tâm văn hóa tỉnh đưa chương trình văn nghệ phục vụ bà...

Xem tiếp

Diễn đàn cử tri

Diễn đàn cử tri ngày 17/3/2015

(kontumtv.vn) – Giải quyết xong các vướng mắc trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên tuyến đường...

Xem tiếp

Thời sự Phát thanh

Phát thanh ngày 30/3/2015

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh ngày 30/3/2015 của Đài PT-TH...

Xem tiếp

Phát thanh các thứ tiếng

Tiếng Xê Đăng ngày 30/3/2015

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 30/3/2015...

Xem tiếp