Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Diễn đàn cử tri

Diễn đàn cử tri ngày 2/2/2016

(kontumtv.vn) – Thực trạng thực hiện Quyết định 755 ngày 20/5/2013 của Thủ tướng chính phủ về Chính sách...

Xem tiếp

Thời sự Phát thanh

Phát thanh ngày 10/2/2016

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh ngày 10/2/2016 của Đài PT-TH...

Xem tiếp

Phát thanh các thứ tiếng

Tiếng Xê Đăng ngày 10/2/2016

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 10/2/2016...

Xem tiếp