Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thời sự

Thời sự ngày 20/11/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn xem lại bản tin thời sự ngày 20/11/2014 của Đài PT-TH KonTum...

Xem tiếp

Chuyên đề văn hóa nghệ thuật

Bình dị chợ quê

(kontumtv.vn) – Đến chợ phiên Đăk Hà, người ta có thể tìm mua mọi mặt hàng, cả những thứ...

Xem tiếp

Diễn đàn cử tri

Diễn đàn cử tri ngày 11/11/2014

(kontumtv.vn) – Lần đầu tiên người dân tại huyện Đăk Tô tự nguyện trả lại đất đã lấn chiếm...

Xem tiếp

Thời sự Phát thanh

Phát thanh ngày 20/11/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh ngày 20/11/2014 của Đài PT-TH...

Xem tiếp

Phát thanh các thứ tiếng

Tiếng Xê Đăng ngày 20/11/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 20/11/2014...

Xem tiếp