Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thời sự

Thời sự ngày 1/2/2015

(kontumtv.vn) – Mời các bạn xem lại bản tin thời sự ngày 1/2/2015 của Đài PT-TH KonTum...

Xem tiếp

Diễn đàn cử tri

Diễn đàn cử tri ngày 6/1/2015

(kontumtv.vn) – Công trình thủy lợi Ya Tang chưa phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất nông...

Xem tiếp

Thời sự Phát thanh

Phát thanh ngày 1/2/2015

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh ngày 1/2/2015 của Đài PT-TH...

Xem tiếp

Phát thanh các thứ tiếng

Tiếng Xê Đăng ngày 1/2/2015

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 1/2/2015...

Xem tiếp