Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thời sự

Thời sự tối ngày 25/6/2016

(kontumtv.vn) – Mời các bạn xem lại bản tin thời sự tối ngày 25/6/2016 của Đài PT-TH KonTum...

Xem tiếp

Thời sự Phát thanh

Phát thanh trưa ngày 26/6/2016

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh trưa ngày 26/6/2016 của Đài...

Xem tiếp