Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Diễn đàn cử tri

Diễn đàn cử tri ngày 8/7/2014

(kontumtv.vn) – Giải quyết chế độ, chính sách cho người có công trên địa bàn huyện Đăk Glei...

Xem tiếp

Thời sự Phát thanh

Phát thanh ngày 22/7/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh ngày 22/7/2014 của Đài PT-TH...

Xem tiếp

Phát thanh các thứ tiếng

Tiếng Xê Đăng ngày 22/7/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 22/7/2014...

Xem tiếp