Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh các thứ tiếng

Tiếng Jeh Triêng ngày 01/03/2014

Tiếng Jeh Triêng ngày 01/03/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 01/3/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Xê Đăng ngày 28/02/2014

Tiếng Xê Đăng ngày 28/02/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 28/2/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Ba Na ngày 28/02/2014

Tiếng Ba Na ngày 28/02/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 28/2/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Jeh Triêng ngày 28/02/2014

Tiếng Jeh Triêng ngày 28/02/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 28/2/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Xê Đăng ngày 27/02/2014

Tiếng Xê Đăng ngày 27/02/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 27/2/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Ba Na ngày 27/02/2014

Tiếng Ba Na ngày 27/02/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 27/2/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Jeh Triêng ngày 27/02/2014

Tiếng Jeh Triêng ngày 27/02/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 27/2/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Xê Đăng ngày 26/02/2014

Tiếng Xê Đăng ngày 26/02/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 26/2/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Ba Na ngày 26/02/2014

Tiếng Ba Na ngày 26/02/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 26/2/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Tiếng Jeh Triêng ngày 26/02/2014

Tiếng Jeh Triêng ngày 26/02/2014

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 26/2/2014 của Đài PT-TH KonTum... (Xem tiếp)

Page 723 of 763« First...102030...721722723724725...730740750...Last »