Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Môi trường đô thị

Môi trường và đô thị 22/1/2018

Môi trường và đô thị 22/1/2018

... (Xem tiếp)

Môi trường và đô thị 25/12/2017

Môi trường và đô thị 25/12/2017

(kontumtv.vn) – Việc bố trí buôn bán và quản lý vỉa hè ở thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi... (Xem tiếp)

Môi trường và đô thị 27/11/2017

Môi trường và đô thị 27/11/2017

(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum chủ động đầu tư, nâng cấp hệ  thống thoát nước... (Xem tiếp)

Môi trường đô thị 30/10/2017

Môi trường đô thị 30/10/2017

(kontumtv.vn) – Cải tạo và phát triển hệ thống cây xanh đường phố... (Xem tiếp)

Môi trường và đô thị 2/10/2017

Môi trường và đô thị 2/10/2017

(kontumtv.vn) – Nan giải trong xử lý rác thải ở TP. Kon Tum... (Xem tiếp)

Môi trường đô thị 4/9/2017

Môi trường đô thị 4/9/2017

... (Xem tiếp)

Môi trường và đô thị 7/8/2017

Môi trường và đô thị 7/8/2017

(kontumtv.vn) – Người dân đi lại khó khăn do đường sá chưa được đầu tư xây dựng... (Xem tiếp)

Môi trường đô thị 10/7/2017

Môi trường đô thị 10/7/2017

... (Xem tiếp)

Môi trường và đô thị 15/5/2017

Môi trường và đô thị 15/5/2017

(kontumtv.vn) – Chấn chỉnh công tác quảng cáo... (Xem tiếp)

Môi trường đô thị 17/4/2017

Môi trường đô thị 17/4/2017

(kontumtv.vn) – Phát huy hiệu quả các mô hình thu gom rác ở khu vực nông thôn... (Xem tiếp)

Page 2 of 712345...Last »