Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời 11/6/2017

Đã đăng vào 12 Tháng 6, 2017 lúc 6:43

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Đức Hạnh trả lời về việc xây dựng cánh đồng lớn, tích tụ đất nông nghiệp

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét