Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi -Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 18/9/2016

Đã đăng vào 19 Tháng 9, 2016 lúc 6:27

(kontumtv.vn) – Ông Nguyễn Trung Hải – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời về các giải pháp thực hiện chủ trương đóng cửa rừng của Thủ tướng Chính phủ

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét