Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời ngày 24/7/2016

Đã đăng vào 25 Tháng 7, 2016 lúc 5:45

(kontumtv.vn) – Bà Phạm Thị Trung – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch trả lời các giải pháp phát triển tiềm năng du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét