Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Ba Na ngày 13/8/2020

Đã đăng vào 13 Tháng 8, 2020 lúc 18:10

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na ngày 13/8/2020 của Đài PT-TH KonTum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét