Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Ba Na ngày 14/1/2018

Đã đăng vào 14 Tháng 1, 2018 lúc 6:10

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 14/1/2018 của Đài PT-TH KonTum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét