Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 16/9/2018

Đã đăng vào 16 Tháng 9, 2018 lúc 15:30

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 16/9/2018 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét