Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 20/8/2019

Đã đăng vào 20 Tháng 8, 2019 lúc 5:42

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 20/8/2019 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét