Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 8/11/2018

Đã đăng vào 8 Tháng 11, 2018 lúc 17:31

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 8/11/2018 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét