Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 12/10/2018

Đã đăng vào 12 Tháng 10, 2018 lúc 12:00

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 12/10/2018 của Đài PT-TH KonTum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét