Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 4/8/2020

Đã đăng vào 4 Tháng 8, 2020 lúc 17:53

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 4/8/2020 của Đài PT-TH KonTum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét