Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tiếng Ba Na ngày 09/01/2014

Đã đăng vào 9 Tháng 1, 2014 lúc 21:49

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na  ngày 9/1/2014 của Đài PT-TH KonTum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét