Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Giao ban khối Đảng và giao ban với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Kon Tum quý III

Đã đăng vào 9 Tháng 10, 2019 lúc 19:40

(kontumtv.vn) – Chiều 9/10, Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban khối Đảng và giao ban với huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quý III năm 2019. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt chủ trì hội nghị. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa.

GIAO BAN KHOI DANG VA GIAO BAN VOI CAC HUYEN UY, THANH UY, DANG UY TRUC THUOC TINH UY QUY III-2019

Trong quý III năm 2019, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Kết luận số 948 của Tỉnh ủy “về tình hình kinh tế-xã hội năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2019″ và Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019″; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ 3; chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết tổ chức tốt khai giảng năm học mới 2019-2020; thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy nhiên, trong quý việc tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy có nội dung còn chậm; công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi chưa hiệu quả; tình trạng khai thác, cất giấu, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn vẫn tiếp tục xảy ra.

Thảo luận tại Hội nghị, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy báo cáo một số vấn đề nổi bật của địa phương, đơn vị, đồng thời rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các chỉ đạo, kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và chương trình công tác của cơ quan, đơn vị năm 2019; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của ngành, địa phương trong năm 2019, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt yêu cầu các địa phương, đơn vị bám sát quy chế, quy trình, chương trình công tác của Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy; thực hiện tốt các nội dung, công việc trọng tâm của cơ quan, đơn vị trong qúy IV năm 2019 đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Kết luận số 1174 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019”, Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019”; tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025” .

Tấn Thành – Thanh Hà

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét