Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hơn 10.470 lượt hộ nghèo , đối tượng chính sách vay vốn Ngân hàng CSXH huyện Ngọc Hồi

Đã đăng vào 28 Tháng 3, 2020 lúc 19:50

HON 10.470 LUOT HO NGHEO, DOI TUONG CHINH SACH VAY VON NGAN HANG CHINH SACH XA HOI HUYEN NGOC HOI

(kontumtv.vn) – Trong giai đoạn 2016 – 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã triển khai cho hơn 10.470 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi, với tổng số tiền giải ngân hơn 337 tỷ đồng; đưa tổng dư nợ tín dụng do Ngân hàng CSXH huyện quản lý đạt hơn 350 tỷ đồng, tăng hơn 120 tỷ đồng so với năm 2016, với hơn 7.960 hộ còn dư nợ.

Song song với việc tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng cũng được quan tâm giữ vững. Nguồn vốn tín dụng đã góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và nhất là thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tính đến hết tháng 02/2020, nhờ nguồn vốn vay ưu đãi đã có hơn 2.570 hộ vươn lên thoát nghèo.

Ngọc Chí – Công Luận

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét