Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hơn 20 tỷ đồng thực hiện giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 ở huyện Đăk Tô

Đã đăng vào 10 Tháng 1, 2019 lúc 20:31

(kontumtv.vn) – Tổng kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện Đăk Tô (Kon Tum) là hơn 20 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương bố trí hơn 19,9 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 400 triệu đồng.

Đến nay, huyện đã giải ngân hơn 15 tỷ đồng, đạt 75% tổng kế hoạch vốn giao. Nguồn vốn chương trình được tập trung hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Qua đó, đã từng bước nâng cao nhận thức trong nhân dân, người nghèo nỗ lực tự vươn lên thoát nghèo và phấn đấu vươn lên làm giàu; hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh được cải thiện và nâng cao; các chương trình y tế, giáo dục, mạng lưới thông tin tuyên truyền đã cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ cho nhân dân, góp phần giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện qua từng năm.

Đến cuối năm 2018, số hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn gần 1.440 hộ, chiếm 12,5%; số hộ cận nghèo còn 886 hộ, chiếm tỷ lệ 7,7 % so với tổng số hộ dân toàn huyện. Trong giai đoạn 2016-2018, trên địa bàn huyện có 01 xã và 06 thôn đã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn và huyện đang phấn đấu đến năm 2020 có 03 xã ra khỏi diện đặc biệt  khó khăn.

Ngọc Chí – Đức Thắng

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét