Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Huyện Ia H’Drai hỗ trợ xây dựng 22 căn nhà đại đoàn kết

Đã đăng vào 15 Tháng 4, 2018 lúc 19:53

(kontumtv.vn) – Năm 2018, huyện Ia H’Drai (Kon Tum) có 22 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết.

Xây dựng nhà đại đoàn kết

Xây dựng nhà đại đoàn kết

Trong đó, Quỹ Cứu trợ Trung ương và của tỉnh hỗ trợ xây dựng 19 căn nhà, Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh hỗ trợ 3 căn nhà, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Hiện nay, các hộ nghèo đang tổ chức xây dựng nhà, dự kiến sẽ hoàn thiện trong tháng 8/2018.

Với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, đã giúp cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Ia H’Drai có nhà ở ổn định, an tâm phát triển sản xuất và vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới.

Ngọc Chí

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét