Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Huyện Ngọc Hồi nâng cao chất lượng học sinh DTTS

Đã đăng vào 16 Tháng 9, 2020 lúc 18:43

nang cao chat  luong

(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết 05, ngày 23/8/2016 của Tỉnh ủy Kon Tum về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, từ năm 2016 đến năm 2019, bằng nhiều nguồn vốn từ các chương trình, dự án, huyện Ngọc Hồi đã bố trí trên 32 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy học, nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh DTTS; bố trí cán bộ quản lý, giáo viên các trường vùng DTTS đảm bảo về số lượng, cơ cấu, trình độ và kỹ năng sư phạm để đáp ứng nhiệm vụ nâng cao chất lượng học sinh.

Sau hơn 4 năm thực hiện, chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện Ngọc Hồi có sự chuyển biến tích cực; các chỉ tiêu của Nghị quyết đều được nâng lên hoặc duy trì ở mức cao; tỷ lệ trẻ DTTS 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt hơn 99%; huy động học sinh DTTS trong độ tuổi vào học tiểu học đạt 100%.

Ngọc Chí – Công Luận

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét