Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kon Rẫy

Đã đăng vào 4 Tháng 8, 2020 lúc 19:33

(kontumtv.vn) – Sáng 4/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kon Rẫy lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Dự đại hội có Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang; Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng tổ chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện và 149 đại biểu đại diện cho hơn 1.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

khai mac dai hoi kon ray

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trên địa bàn, huyện Kon Rẫy đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt gần 1.400 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2015; thu ngân sách nhà nước đạt 44 tỷ đồng, tăng bình quân 4,4 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người từ 21 triệu đồng năm 2015 lên gần 30 triệu đồng/năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo từ 47% giảm xuống còn 27%. Huyện đã đầu tư trên 64 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng theo Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới. Tình hình quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Kon Rẫy. Đồng thời đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các văn kiện trình Đại hội; phân tích nguyên nhân những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; phát huy các tiềm năng lợi thế của địa phương đưa ra mục tiêu phát triển cụ thể trên tất cả lĩnh vực trong 05 năm tiếp theo. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh: “Tiếp tục phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đi đôi với xây dựng thương hiệu hàng hóa cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 03 xã còn lại đều đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2025 huyện Kon Rẫy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các chủ rừng và mỗi người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Thường xuyên tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân để xử lý có hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kon Rẫy lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025  diễn ra từ ngày 4 – 5/8/2020.

                                                                              Hơ Jan – Thanh Hà

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét