Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đã đăng vào 12 Tháng 8, 2020 lúc 18:17

(kontumtv.vn) – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt dự và phát biểu chỉ đạo phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ngành trong tỉnh cùng 265 đại biểu chính thức đại diện cho gần 3.300 đảng viên đến từ 90 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

 KHAI MAC DAI HOI DAI BIEU DANG BO KHOI CO QUAN VA DOANH NGHIEP TINH NHIEM KY 2020 - 2025

 Nhiệm kỳ 2020 – 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thực hiện đạt và vượt đa số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động. Cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí của Nhân dân.

Hàng năm, Đảng bộ Khối thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá phân loại cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát, nâng cao kỷ luật, kỷ cương tổ chức cơ sở Đảng. Qua đó, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nội bộ từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối kết nạp gần 800 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt trên 20% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt đề nghị, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Khối tăng cường lãnh đạo tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc bám sát chức năng, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Các chi bộ, Đảng bộ khối Doanh nghiệp cần tập trung lãnh đạo việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Doanh nghiệp Nhà nước, nhất là tập trung khắc phục, tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động và làm tốt công tác an sinh xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; làm tốt công tác quản lý đảng viên trong Khối. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho đội ngũ đảng viên trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, lựa chọn người có năng lực, uy tín để bầu vào Ban Chấp hành khóa mới.

Thu Trang – Đức Thắng

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét