Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Khối thi đua Văn hóa – Xã hội tỉnh Kon Tum tổng kết công tác năm 2019

Đã đăng vào 22 Tháng 2, 2020 lúc 20:20

(kontumtv.vn) – Khối thi đua Văn hóa – Xã hội tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua – khen thưởng năm 2020.

Khối thi đua Văn hóa – Xã hội  hiện có 9 cơ quan cấp tỉnh, năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ làm trưởng khối.

KHOI THI DUA VAN HOA - XA HOI TONG KET CONG TAC NAM 2019

Năm 2019, các cơ quan trong khối đã chấp hành và thực hiện tốt nội dung đã kí kết giao ước thi đua. Trong đó, các cơ quan trong khối chú trọng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tạo động lực, khích lệ tinh thần động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng say làm việc. Với vai trò và chức năng, nhiệm vụ của mình, từng cơ quan trong khối đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án, đề xuất những giải pháp khả thi phù hợp, thực hiện có hiệu quả chương trình công tác của Trung ương và tỉnh.

Hội nghị đã lấy phiếu bình xét thi đua và đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 đơn vị là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Dân tộc và Trường Cao đẳng Cộng đồng; đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

Hoàng Lợi – Quang Mẫn

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét