Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Ký kết Giao ước thi đua khối các huyện thành phố năm 2018

Đã đăng vào 22 Tháng 9, 2018 lúc 20:45

(kontumtv.vn) –  Cụm thi đua số 2 (Khối thi đua các huyện, thành phố tỉnh Kon Tum) tổ chức Hội nghị triển khai và ký kết Giao ước thi đua năm 2018.  Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum Huỳnh Tấn Phục, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 chủ trì Hội nghị.

KY KET GIAO UOC THI DUA CUM 2, KHOI THI DUA CAC HUYEN, THANH PHO NAM 2018

Cụm thi đua số 2, Khối thi đua các huyện, thành phố tỉnh Kon Tum có 5 đơn vị gồm thành phố Kon Tum, các huyện Sa Thầy, Kon Rẫy, Kon Plong và Ia H’Drai. Với khẩu hiệu thi đua “Đoàn kết, khẩn trương, hành động, sáng tạo và hiệu quả”, các đơn vị tập trung triển khai nhiều phong trào thi đua gắn với trọng tâm “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Trong đó, chú trọng thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm chủ lực, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW (khóa XI); xây dựng, hoàn thiện mạng lưới y tế; nâng cao chất lượng cải cách hành chính; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố quốc phòng – an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn….

Các đơn vị ký kết Giao ước thi đua năm 2018 với 3 nội dung chính về thi đua phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và thực hiện tốt công tác thi đua – khen thưởng; phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

                                                                              CTV Trọng Nghĩa

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét