Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Đã đăng vào 23 Tháng 5, 2020 lúc 19:39

(kontumtv.vn)  – BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ ra quân trực tuyến toàn quốc hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân và tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện vào sáng 23/5.

Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp; lãnh đạo BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh.

Lễ ra quân tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Lễ ra quân tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Lễ ra quân được tổ chức nhằm khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21 và Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban ngành, tổ chức chính trị-xã hội, quyết liệt trong thực hiện chính sách pháp luật BHXH, nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.

Với chủ đề truyền thông của Lễ ra quân là “Chính sách BHXH – Điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân”, nội dung bao gồm truyền thông về các chế độ BHXH; về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, đặc biệt nhấn mạnh về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trực tiếp tới đối tượng là nông dân và người lao động khu vực phi chính thức về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, những rủi ro khi không tham gia. Từ đó, thay đổi nhận thức và hành động của người dân trong việc ổn định cuộc sống và đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện trong và sau Lễ ra quân, với chỉ tiêu dự kiến phát triển tối thiểu 50 người/huyện, phấn đấu hoàn thành 50% chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 trong 6 tháng đầu năm.

Sau Lễ ra quân trực tuyến tại điểm cầu Trung ương, BHXH và Bưu điện tỉnh phối hợp tổ chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô và xe máy tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

Ngọc Chí – Công Luận

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét