Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

LLVT tỉnh Kon Tum tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2015

Đã đăng vào 30 Tháng 4, 2016 lúc 23:18

(kontumtv.vn) – Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác PCTT- TKCN của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

LLVT giúp dân chống hạn

LLVT giúp dân chống hạn

Năm 2015, LLVT đứng chân trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã phối hợp xây dựng kế hoạch hiệp đồng trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ và cứu hộ, cứu sập. Riêng Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng, củng cố, kiện toàn được 113 tổ, đội kiêm nhiệm ứng cứu sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, với quân số trên 1.000 người. Đơn vị đã tham gia chữa cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai gần 2.000 ngày công, 450 cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp nhân dân chống hạn, vận chuyển 280 m3 nước phục vụ cho nhân dân vùng hạn thiếu nước sinh hoạt.

Năm 2016, các đơn vị LLVT đứng chân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp có hiệu quả trong xử lý ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó khi có tình huống xảy ra cho huyện Đăk Glei và chỉ đạo 100% các cơ quan, đơn vị tổ chức diễn tập các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

                                                                            CTV  Ngọc Lưu

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét