Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Ngày càng nhiều người dân tham gia hiến máu tình nguyện

Đã đăng vào 16 Tháng 7, 2017 lúc 20:16
Hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện

(kontumtv.vn) – Từ đầu năm đến nay, Ban Vận động hiến máu tình nguyện các cấp tỉnh Kon Tum đã tổ chức được 16 đợt hiến máu tình nguyện, thu nhận hơn 1.390 đơn vị máu. Trong đó cấp tỉnh thu nhận 410 đơn vị máu; cấp huyện, thành phố thu nhận được hơn 980 đơn vị máu.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, hiến máu tình nguyện đã thực sự dần trở thành nét đẹp đầy tính nhân văn của cộng đồng và xã hội, được người dân đồng tình ủng hộ. Từ nguồn máu thu nhận được, nhiều người bệnh đã được cứu chữa, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngọc Chí

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét