Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Sa Thầy mở lớp bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo

Đã đăng vào 14 Tháng 5, 2019 lúc 19:53

(kontumtv.vn) –  Ngày 14/5, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Sa Thầy (Kon Tum) mở lớp bồi dưỡng chuyên đề: Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo năm 2019.

SA THAY MO LOP

Trong thời gian 3 ngày, 70 học viên là cán bộ, công chức Mặt trận và các tổ chức hội đoàn thể, lực lượng công an xã, thị trấn học tập, nghiên cứu 4 chuyên đề về tôn giáo trong đời sống xã hội; tình hình tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam; chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; đảng viên với tín ngưỡng tôn giáo.

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác tôn giáo và quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng tôn giáo cho đội ngũ làm công tác tôn giáo. Từ đó kịp thời nắm bắt những chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác tôn giáo để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định trật tự xã hội trên địa bàn.

                             CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét