Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở về công tác giảm nghèo và xuất khẩu lao động

Đã đăng vào 12 Tháng 7, 2018 lúc 21:32

(kontumtv.vn) – Sáng 12/7, Trung tâm Dịch vụ việc làm Sở LĐ – TB&XH tỉnh Kon Tum phối hợp với Phòng LĐ – TB&XH huyện Kon Rẫy tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác giảm nghèo và xuất khẩu lao động năm 2018 cho 45 cán bộ các xã, thôn trên địa bàn huyện.

- TAP HUAN NANONG

Trong 2 ngày, cán bộ cơ sở được giới thiệu về Đề án Giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020; giới thiệu chính sách pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng xuất khẩu lao động; quy trình, hồ sơ, chính sách hỗ trợ… cho người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; kỹ năng tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; kỹ năng xây dựng kế hoạch và báo cáo công tác xuất khẩu lao động.

Tập huấn giúp đội ngũ cán bộ các xã, thôn nắm rõ chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác giảm nghèo và xuất khẩu lao động để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện hiệu quả.

Ngọc Chí – Công Luận

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét