Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tỉnh Đoàn Kon Tum góp ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh

Đã đăng vào 21 Tháng 2, 2020 lúc 19:04

(kontumtv.vn) – Sáng 21/2, Tỉnh Đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kon Tum phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI.

Hội nghị đã tập trung đóng góp ý kiến về tổng quan bố cục dự thảo, những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm, một số kinh nghiệm, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020 – 2025; kết quả hoạt động của các tổ chức Mặt trận, đoàn thể, trong đó nêu rõ kết quả hoạt động của Đoàn Thanh niên và đề xuất các chỉ tiêu, giải pháp, phương hướng của Đảng trong chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ.

Đây được xem là dịp để tuổi trẻ phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm tham gia xây dựng chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, góp phần nâng cao chất lương dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nguyễn Thu - Thanh Thái

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét