Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tổng kết Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Đã đăng vào 15 Tháng 9, 2020 lúc 19:33

(kontumtv.vn) – Sáng 15/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Tháp chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ năm 2010 đến nay, hơn 27.400 lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề với tổng kinh phí trên 212 tỷ đồng. Tổng số lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo nghề hơn 22.000 người. Trong đó, nghề nông nghiệp hơn 18.100 người; nghề phi nông nghiệp hơn 3.900 người; hơn 1.500 lao động nông thôn được các doanh nghiệp tuyển dụng làm việc theo hợp đồng lao động, còn lại tiếp tục làm nghề cũ nhưng năng suất lao động, thu nhập tăng lên; gần 2.400 hộ gia đình có người tham gia đào tạo nghề đã thoát nghèo…

tong ket de an dao tao

Giai đoạn 2020 – 2025 định hướng đến năm 2030, tỉnh đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng tuyển sinh, chất lượng đào tạo và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đẩy mạnh đào tạo trình độ sơ cấp cho thanh niên nông thôn, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu từ năm 2020-2025, toàn tỉnh đào tạo 16.500 người, tăng tỷ lệ đào tạo nghề trình độ sơ cấp lên 20% so với tổng số người đào tạo; giai đoạn 2026-2030, phấn đấu đào tạo 16.500 người, tăng tỷ lệ đào tạo nghề trình độ sơ cấp lên 30% so với tổng số người đào tạo…

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đề nghị các cấp ngành tập trung đẩy mạnh công tác phổ biến chính sách, pháp luật về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xây dựng kế hoạch đào tạo nghề đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ tái cơ cấu từng ngành, lĩnh vực và giảm nghèo bền vững; tích cực vận động lao động là người dân tộc thiểu số tham gia các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của Nhà nước được tham gia các khóa đào tạo nghề để phát huy hiệu quả vốn hỗ trợ, cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững; đảm bảo nguồn vốn vay cho người dân sau khi tốt nghiệp các khóa đào tạo nghề nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Đồng thời, tiếp tục xây dựng tốt mối liên kết 3 nhà, là Nhà nước – Nhà doanh nghiệp – Nhà trường trong các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp tuyển dụng, sử dụng lao động đã qua đào tạo nghề.

 Ngọc Chí – Công Luận

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét