Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

TP. Kon Tum tập trung nguồn lực phát triển đô thị

Đã đăng vào 12 Tháng 9, 2017 lúc 20:31

(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy Kon Tum khóa XIII “về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007-2010, có tính đến năm 2020”, thời gian qua, vùng kinh tế động lực thành phố Kon Tum đã được tập trung đầu tư, trọng tâm là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội gắn với xây dựng thành phố đạt 70% mức tiêu chuẩn đô thị loại II miền núi, vùng cao, biên giới.

THANH PHO KON TUM TAP TRUNG NGUON LUC PHAT TRIEN DO THI

Thành phố Kon Tum đã quy hoạch và đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị mới. Bên cạnh đầu tư các dự án khai thác quỹ đất, thành phố  lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện các dự án có sử dụng đất như Dự án Khu dân cư Hoàng Thành, xã Đăk Cấm, Dự án Khu đô thị mới phía Bắc phường Duy Tân để  mở rộng không gian đô thị. Ngoài ra, các công trình hạ tầng quan trọng cũng được triển khai; hệ thống đường giao thông, thoát nước, cây xanh được chú trọng đầu tư đồng bộ. Đến nay, 100% tuyến đường trung tâm nội thành đã có hệ thống điện chiếu sáng công lộ. Hệ thống đường giao thông nông thôn và lưới điện công lộ các tuyến đường chính khu vực trung tâm xã đã được quan tâm đầu tư xây dựng. Cơ sở vật chất giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được quan tâm nâng cấp, hoàn thiện. Các làng nghề thủ công truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm, làm rượu cần được khôi phục, phát triển.

Thành phố Kon Tum đang tiếp tục tập trung mọi nguồn lực xây dựng, phát triển đô thị, nâng cao chất lượng đô thị; phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn đô thị loại II.

Thanh Tùng – Công Luận

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét