Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật

Đã đăng vào 16 Tháng 10, 2020 lúc 19:31

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 16/10, tại điểm cầu Hà Nội, ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm  pháp luật.

Dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh Kon Tum có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp; các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đoàn thể.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật được điều chỉnh theo hướng hợp lý, sát thực tế như bổ sung hình thức Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); quy trình lập đề nghị đối với một số loại VBQPPL; xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn; quy định thủ tục hành chính trong VBQPPL để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của bộ, ngành, địa phương trong thực tiễn xây dựng pháp luật. Những quy định mới này tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành VBQPPL; bổ sung và làm rõ quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL; bổ sung một số hình thức VBQPPL; sửa đổi thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, cấp xã…

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã giải thích, trao đổi những vướng mắc trong quá trình triển khai để các bộ, ngành, địa phương trong cả nước tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.

Hoàng Lợi – Đức  Thắng

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét