Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Văn minh đô thị Kon Tum ngày 30/6/2015

Đã đăng vào 1 Tháng 7, 2015 lúc 20:48

(kontumtv.vn) - Cần có giải pháp đồng bộ trong việc lập lại trật tự văn minh đô thị khu vực Quảng trường 16/3

 

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét