(kontumtv.vn) – Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc, đồng bào các dân tộc thiểu số Tây đã một lòng theo Đảng, đánh giặc bằng tất cả những gì có thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *