(kontumtv.vn) – Họ là những nông dân chân đất, là công chức hay nhà doanh nghiệp nhưng đã gắn kết cùng nhau vì chung niềm đam mê. Họ gọi đơn giản đó chỉ là thú chơi. Nhưng chính niềm đam mê hay những thú chơi ấy đã mang lại những giá trị đích thực, làm cho cuộc sống này đẹp hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *