Cơn bão số 9 năm 2009 đã đi qua 4 năm, người dân bị thiệt hại và ở vùng nguy hiểm đã được chuyển đến nơi ở mới. Song, cuộc sống của người dân nơi ở mới liệu có thật sự an toàn để ổn định sản xuất lâu dài. Chi tiết nội dung này sẽ được phản ánh trong PSCĐ hôm nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *