(kontumtv.vn) – Người khuyết tật vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên hòa nhập cuộc sống cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *