(kontumtv.vn) –  Những đêm hội hát giữa đại ngàn đã khơi dậy tình cảm, truyền thống yêu nước của người dân Kon Tum về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *