(kontumtv.vn) – Vì sự nghiệp thống nhất đất nước,“tất cả vì miền Nam ruột thịt”, những người con của miền Bắc, những chiến sĩ miền Nam đang học tập tại miền Bắc lên đường. Hành lý, tư trang, hồ sơ họ đều gửi lại Ủy ban Thống nhất Chính phủ và những kỷ vật ấy được đặt tên “Hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *